Projektet

Det är ofta svårt att sätta fingret på ett specifikt tillfälle för ett projekts början eftersom själva grunden, idéerna, kommer från en mängd olika källor som sakta växer fram under en längre tid, tills de börjar samla sig och få kraft och energi som till slut tar dem ut i världen. På samma sätt har Veggissima formats.

En möjlig början har förmodligen varit en tilltagande medvetenhet om det osynliga lidandet för djuren i vår matindustri, och insikten om effekten som kött- och mjölkproduktionen har på vår miljö. Det blev helt enkelt naturligt att göra andra val – att välja att äta växtbaserat.

Det finns så mycket kreativitet och engagemang inom den veganska/växtbaserade världen.

Människor undersöker, experimenterar, prövar nya recept och utvecklar nya produkter som hela tiden gör det lättare och intressantare att välja vegansk mat.

För de av oss som ser valet av den mat vi äter som ett val som direkt påverkar vår miljö och andras välbefinnande (människors likaväl som andra varelsers), är kvalitet/ekologiskt och ursprungsinformation av allra största betydelse. Det här är en felande länk som vi har lagt märke till vad gäller de flesta veganska produkterna på affärshyllorna idag. Växtbaserad/vegansk mat är idag sällan ekologisk och dessutom ofta märkt med s k ”private label”, som i sin tur ger mycket begränsad information till oss som konsumenter.

”Private Label” har sitt eget existensberättigande som verktyg för marknadsföring, men en ansvarsfull konsument idag vill ha en bättre förståelse av de val en gör.

Varifrån kommer sojan jag äter?

Varifrån och vem har producerat maten jag äter?

Allt det här – och tid och möten med de rätta personerna – resulterade i Veggissima.

Och varför italienskt?

Tja… det är väl för att italiensk mat håller hög kvalitet och för att det helt enkelt är så fantastiskt gott!